Instalacje AV

 

Nasza oferta obejmuje następujące warianty:

1. Praca przy obecnym systemie:
– weryfikacja oraz ewentualna modyfikacja połączeń kablowych (trasy prądowe, sygnałowe oraz głośnikowe),
– weryfikacja pokrycia nagłaśnianego obszaru oraz ewentualna modyfikacja umiejscowienia poszczególnych zestawów głośnikowych,
– konfiguracja parametrów systemu z poziomu procesora głośnikowego oraz wzmacniaczy mocy za pomocą systemu pomiarowego,
– wykonanie dokumentacji wykonawczej po realizacji zadania.

2. Projekt nowego systemu:
– wykonanie dokumentacji wykonawczej,
– symulacje audio,
– rysunki (schematy, rzuty oraz przekroje tras kablowych),
– instalacja,
– szkolenie klienta w zakresie obsługi,
– wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3. Konsultacje w zakresie rozszerzenia parametrów obecnego systemu AV.

4. Umowa serwisowa:
Po wykonaniu przez nas jednej z usług istnieje możliwość podpisania długoterminowej umowy serwisowej realizowanej w trybie miesięcznym lub kwartalnym.

5. Umowa gwarancyjna:
Po wykonaniu przez nas jednej z usług istnieje możliwość podpisania długoterminowej umowy gwarancyjnej na wykonane prace oraz sprzęt.

Strona monitorowana. Treść należy do firmy KNS Audio S.C.